Κτήμα Αργυρού Vinsanto First Release 2016

 40.90

Χρώμα: Λευκό
Τύπος: Γλυκό
Ποικιλία: Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι
Περιοχή: Σαντορίνη
Χρονιά:
2016
Κατηγορία Ποιότητας: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Σαντορίνη
Περιεκτικότητα σε Αλκοόλ: 13.5% vol
Κλείσιμο: Φελλός
Φιάλη: 500ml

Δυνατότητα Παλαίωσης: Δυνατότητα μακράς παλαίωσης

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής: 21/07/2024