Τοματοπολτός – Δ. Νομικός

 3.30

Καθαρό βάρος 410 gr
Παραγωγή για λογαριασμό του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας στη Βλυχάδα της Σαντορίνης

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής έως 22/09/2020