Κάναβα Ρούσσος Vinsanto 2006

 31.00

Χρώμα: Λευκό
Τύπος: Γλυκό
Ποικιλία: Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι
Περιοχή
: Σαντορίνη
Χρονιά:
 2006
Κατηγορία Ποιότητας: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Σαντορίνη
Περιεκτικότητα σε Αλκοόλ: 11.5% vol
Κλείσιμο: Φελλός
Φιάλη: 500ml

Δυνατότητα Παλαίωσης: Δυνατότητα μακράς παλαίωσης

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής έως 27/09/2021